Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bible a pastorační poradenství. Dva koncepty americké pastorační péče 20. století
Název práce v češtině: Bible a pastorační poradenství. Dva koncepty americké pastorační péče 20. století
Název v anglickém jazyce: Bible and pastoral counseling. Two Concepts of American Pastoral Care in the 20th Century
Klíčová slova: Pastorační péče, pastorační poradenství, biblické poradenství, nouthetické poradenství, Jay E. Adams, Larry Crabb
Klíčová slova anglicky: Pastoral care, Pastoral counseling, Biblical counseling, Nouthetic counseling, Jay E. Adams, Larry Crabb
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: doc. Tabita Landová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá dvěma druhy pastoračního poradenství (nouthetickým poradenstvím Jay E. Adamse a biblickým poradenstvím Larryho Crabba), které Bibli považují za svůj základní a nejdůležitější zdroj a standard, a kontextem jejich vznik; popisuje prostředí, vlivy a životní události, které provázely autory v průběhu vytváření obou poradenství; vysvětluje jejich základní myšlenky a představuje způsob užívání Bible v poradenském rozhovoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with two types of pastoral counseling (nouthetic counseling by Jay E. Adams and biblical counseling by Larry Crabb), which consider the Bible to be their basic and most important source and standard, and the context of their creation; it describes the context, influences and life events that accompanied the authors during the creation of both counselings; it explains the basic ideas of both counselings and represents the way of using the Bible in a counseling conversation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK