Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hydrologické sucho na Lužnici v roce 2018
Název práce v češtině: Hydrologické sucho na Lužnici v roce 2018
Název v anglickém jazyce: Hydrological drought on the Lužnice River in 2018
Klíčová slova: Lužnice, hydrologické sucho 2018
Klíčová slova anglicky: Lužnice River, hydrological drought 2018
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2019
Oponenti: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je provedení literární rešerše na téma:
- hydrologické sucho se zaměřením na období let 2014 - 2018 v Česku
- metody hodnocení minimálních průtoků a nedostatkových objemů
V praktické části práce bude z dostupných průtokových dat z profilů Pilař a Bechyně provedeno vyhodnocení hydrologického sucha v roce 2018, bude zhodnocena extremita hydrologického sucha na Lužnici v roce 2018.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK