Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ohrožená sídla v periferních oblastech Česka
Název práce v češtině: Ohrožená sídla v periferních oblastech Česka
Název v anglickém jazyce: Threatened villages in marginal regions in Czechia
Klíčová slova: sídlo, potenciál, venkov, vnitřní periferie, Česko, socioekonomický, sociokulturní, celkový stav, sociální kapitál, klasifikace
Klíčová slova anglicky: settlement, potencial, countryside, inner periphery, Czechia, socioeconomic, sociocultural, general condition, social capital, classification
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Konceptualizace ukazatele celkového stavu sídla (části obce) - fyzického stavu. Nalezení nejefektivnějších nástrojů vybraných lokálních aktérů k ovlivnění celkového stavu nejmenších periferních sídel. Změření a zhodnocení vnitřních faktorů rozvoje nejmenších sídel vybrané části vnitřní periferie Česka. Vytvoření klasifikace sídel na základě výsledků vnitřních faktorů rozvoje. Zjištění rozdílů mezi skupinami sídel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Conceptualization of the indicator of the overall condition of the seat (part of the municipality) - physical condition. Finding the most effective tools for selected local actors to influence the overall condition of the smallest peripheral settlements. Measurement and evaluation of internal factors of development of the smallest settlements in a selected part of the inner periphery of the Czech Republic. Creating a classification of settlements based on the results of internal development factors. Finding differences between groups of settlements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK