Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující rozhodování rodiny o doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující rozhodování rodiny o doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí
Název v anglickém jazyce: Factors influencing the family's decision to accompany the dying person in the home environment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2018
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK