Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fluency markers in the speech of advanced learners of English before and after a study stay in an English-speaking country
Název práce v češtině: Indikátory plynulosti v řeči pokročilých studentů angličtiny před a po studijním pobytu v anglicky mluvící zemi
Název v anglickém jazyce: Fluency markers in the speech of advanced learners of English before and after a study stay in an English-speaking country
Klíčová slova: žákovský jazyk|plynulost|studijní pobyt|opakování se|falešné začátky|opravy vlastní řeči
Klíčová slova anglicky: learner language|fluency|study abroad|repeats|false starts|self-corrections
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Luca Cilibrasi, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat plynulost řeči sedmi pokročilých žáků angličtiny před a po studijním pobytu v anglicky mluvící zemi. Za předpokladu, že plynulost je komplexní jev, který je možné zkoumat z několika aspektů, jako například časovost nebo rysy otálení, se tato práce zaměřuje na tři konkrétní indikátory plynulosti: opakování se, opravu vlastní řeči a falešné začátky. Teoretická část pojednává o plynulosti, indikátorech plynulosti a vlivu studijních pobytů na jazykové zlepšení. Praktická část práce je založena na analýze a komparaci transkripcí spontánní řeči pokročilých studentů angličtiny před a po studijním pobytu za použití metod korpusové lingvistiky.

Tato práce je psána v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Brand, Christiane & Sandra Götz (2011) “Fluency versus accuracy in advanced spoken learner language: A multi-method approach”. International Journal of Corpus Linguistics 16(2): 255-275.

Götz, Sandra. (2013). Fluency in Native and Nonnative English Speech. Studies in Corpus Linguistics, 53. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Howard Maclay & Charles E. Osgood. (1959). Hesitation Phenomena in Spontaneous English Speech. In WORD 15(1): 19-44.

Magnan, S. S. and Back, M. (2007), Social Interaction and Linguistic Gain During Study Abroad. In Foreign Language Annals 40: 43-61.

Levelt, W. J. M. (1983). Monitoring and self-repair in speech. In Cognition 14: 41-104.

Tree, Jean E. Fox. (1995) The Effects of False Starts and Repetitions on the Processing of Subsequent Words in Spontaneous Speech. In Journal of Memory and Language 34(6): 709-738.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK