Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Les expressions idiomatiques comprenant un élément somatique en tchèque et en français – étude comparée
Název práce v jazyce práce (francouzština): Les expressions idiomatiques comprenant un élément somatique en tchèque et en français – étude comparée
Název práce v češtině: Česká a francouzská frazeologie - komparační studie
Název v anglickém jazyce: Comparatif Study of French and Czech phraseology
Klíčová slova: Frazeologie; frazém; překlad; komparace; slovník
Klíčová slova anglicky: Phraseology; phrasal expression; translation; comparison; dictionary
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK