Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluation of the racionality of pharmacotherapy in geriatric patients in ambulatory and acute care- analyses of pain treatment and use of opioids
Název práce v češtině: Hodnocení racionality farmakoterapie u geriatrických nemocných v ambulantní a akutní péči - analýzy léčby bolesti a užití opioidů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the racionality of pharmacotherapy in geriatric patients in ambulatory and acute care- analyses of pain treatment and use of opioids
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2018
Datum a čas obhajoby: 14.07.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2022
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK