Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magie a její role ve vybraných staroseverských ságách
Název práce v češtině: Magie a její role ve vybraných staroseverských ságách
Název v anglickém jazyce: Magic and its part in selected Old Norse sagas
Klíčová slova: Magie, staroseverský, ságy
Klíčová slova anglicky: Magic, Old Norse, sagas
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2018
Datum zadání: 28.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl ukázat magii a její roli ve různých staroseverských ságách a následnou komparaci s literaturou kontinentální Evropy téhož období.
Seznam odborné literatury
Primární zdroje - Staroislandské ságy. Praha 2015. Garamond. Překl. Ladislav HEGER
- Sága o Grettim. 1957. SNKLHU- Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Překl. Ladislav HEGER

Sekundární zdroje - Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages. 2013 . University of Pennsylvania Press. Stephen MITCHELL

-The Viking Spirit: An introduction to Norse Mythology and Religion. 2016. CreateSpace Independent
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK