Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků čeledi Verrucariaceae
Název práce v češtině: Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků čeledi Verrucariaceae
Název v anglickém jazyce: Diversity of symbiotic partners within the lichen family Verrucariaceae
Klíčová slova: Verrucariaceae, fotobiont, mykobiont, lišejník, diverzita, symbióza, charakteristika
Klíčová slova anglicky: Verrucariaceae, photobiont, mycobiont, lichen, diversity, symbiosis, characterization
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2018
Datum zadání: 24.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: Mgr. Jana Steinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Čeleď Verrucariaceae představuje velmi zajímavou linii lišejníků, která se vyznačuje velkou diverzitou obývaných habitatů. Kromě typických substrátů obývaných lišejníky (povrchy různých kamenů) tyto lišejníky najdeme i na povrchu substrátů ponořených jak ve sladké tak mořské vodě. Cílem bakalářské práce bude rešerše dostupné literatury věnující se evoluci, diverzitě, rozšíření a ekologii houbových i řasových symbiotických partnerů těchto lišejníků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK