Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intenzita dojížďky v pražském funkčním regionu: porovnání cenzálních a mobilních signalizačních dat
Název práce v češtině: Intenzita dojížďky v pražském funkčním regionu: porovnání cenzálních a mobilních signalizačních dat
Název v anglickém jazyce: Commuting flow intensity in the functional region of Prague: comparing census and cellphone signalling data
Klíčová slova: mobilní data, mobilita, denní rytmy, dojížďka
Klíčová slova anglicky: mobile data, mobility, daily rhythms, commuting
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Šimbera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2018
Datum zadání: 23.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porovnat intenzity dojížďkových proudů v pražském funkčním regionu ze signalizačních dat mobilních telefonů a cenzálních dat a geograficky interpretovat rozdíly.

Dílčí cíle:
- Vypočítat intenzity dojížďkových proudů z intervalově udaných signalizačních dat mobilních telefonů.
- Kartograficky prezentovat vybrané aspekty dojížďky v pražském městském regionu.
- Geograficky interpretovat rozdíly oproti cenzálním datům a porovnat nalezené skutečnosti se současným stavem poznání o pražském městském regionu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK