Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ruské reakce na "barevné revoluce"
Název práce v češtině: Ruské reakce na "barevné revoluce"
Název v anglickém jazyce: Russian reactions to"colour revolutions"
Klíčová slova: barevné revoluce|Rusko|protirevoluce|GONGO|Gleb Pavlovský|Vladislav Surkov|Nashi|občanská společnost|neobčanská společnost
Klíčová slova anglicky: colour-revolutions|velvet-revolutions|Russia|counter-revolution|GONGO|Pavlovsky|Surkov|Nashi|civil society|uncivil society
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2018
Datum zadání: 10.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Soušková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na podobu ruských reakcí napropagaci demokratických hodnot ze strany západních států a sociální hnutí souhrnně označovaná jako "barevné revoluce" v Gruzii, na Ukrajině a v Kyrgyzstánu. Zaměří se na rámce, kterými Putinovo vedení událostem rozumělo a sekuritizovalo je, na podoby reakcí a na dopady, které měly barevné revoluce na dění v Rusku. Práce se zaměří zejména na roli "politických technologů" (řečeno jejich vlastním aktérským termínem) Gleba Pavlovského či Vladislava Surkova, jako architektů a ideologů tzv. protirevoluce. Analyzována bude role vládně organizovaného občansko-společenského mládežnického hnutí Nashi („Naši“) a jejího předchůdce Idushchiye vmeste („Jdoucí pospolu“) a jejich „antifašistické“ ideologie, založené na nacionalismu a adorováni vybraných událostí sovětské historie.
Seznam odborné literatury
The Routledge handbook of East European politics / edited by Adam Fagan and Petr Kopecký. London ; New York : Routledge, 2018
Coloured Revolutions and Authoritarian Reactions, ed. by Evgeny Finkel and Yitzhak M. Brudny (London, New York: Routledge, 2015)
Jeff Bridoux and Milja Kurki, Democracy Promotion: A Critical Introduction (London, New York : Routledge, 2014).
HEMENT, Jullie. Nashi, Youth Voluntarism, and Potemkin NGOs: Making Sense of Civil Society in PostSoviet Russia. Slavic Review. 2012, 71(2), 234-260.
YAPICI, Merve İrem. What Role Dıd Nashı Play in Russıan Internal Polıtıcs And Foreıgn Polıcy? a Formulator or an Implementer? Review of International Law & Politics. 2016, 12(2), 101-137.
LASSILA, Jussi. Making Sense of Nashi's Political Style: The Bronze Soldier and the Counter-Orange Community. Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization. 2011, 19(3), 253-276.
HORVATH, Robert. Putin’s Preventive Counter-Revolution: Post-Soviet Authoritarianism and the Spectre of Velvet Revolution. Europe-Asia Studies. 2011, 63(1), 1-25
MARCH, Luke. Managing Opposition in a Hybrid Regime: Just Russia and Parastatal Opposition. Slavic Review. 2009, 68(3), 504-527
Scott Radnitz, ‘The Color of Money: Privatization, Economic Dispersion, and the Post-Soviet “Revolutions”’, Comparative Politics 42(2), 2010, pp. 127–146
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK