Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časoprostorová analýza šíření chřipkové epidemie v Česku
Název práce v češtině: Časoprostorová analýza šíření chřipkové epidemie v Česku
Název v anglickém jazyce: Spatiotemporal analysis of spreading of influenza epidemic in Czechia
Klíčová slova: chřipka, Česko, časoprostorová analýza, regionální diferenciace
Klíčová slova anglicky: influenza, Czechia, spatiotemporal analysis, regional differentiation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Oponenti: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat podrobné analýze šíření chřipkové epidemie v Česku jak z prostorového, tak časového hlediska. Analyzována budou data o počtu nakažených chřipkou jak statisticky, tak prostorově.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK