Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of the IFT machinery in the construction of the eukaryotic flagellum/cilium
Název práce v češtině: Role IFT v procesech stavby eukaryotního bičíku/řasinky
Název v anglickém jazyce: The role of the IFT machinery in the construction of the eukaryotic flagellum/cilium
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Varga, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2018
Datum zadání: 20.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je kriticky zhodnotit současný stav poznání IFT částic, které jsou evolučně vysoce konzervované a nezbytné pro procesy stavby eukaryotního bičíku/řasinky. Práce bude zvláště zaměřena na chování částic na distálním konci bičíku, kde dochází k uvolnění jejich nákladu- materiálu pro stavbu bičíku, dále zde dochází ke změně organizace a morfologie částic a k aktivaci dyneinových motorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to critically summarize the current knowledge of the intraflagellar transport particles, the evolutionarily conserved machinery necessary for construction of the eukaryotic flagellum/cilium. The thesis will in particular focus on behavior of the particles at the distal end of the flagellum, where they release their cargo- material for the flagellum construction, undergo re-organization, and activation of dynein motors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK