Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování molekulární podobnosti pomocí fragmentů
Název práce v češtině: Modelování molekulární podobnosti pomocí fragmentů
Název v anglickém jazyce: Modeling of fragment-based molecular similarity
Klíčová slova: cheminformatika, molekulární reprezentace, virtuální screening
Klíčová slova anglicky: cheminformatics, molecular representation, virtual screening
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2019
Datum zadání: 08.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.03.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: RNDr. František Mráz, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Podobnostní vyhledávání molekul je běžným úkolem chemické informatiky. Využití tzv. molekulárních otisků lze považovat za základní nástroj pro modelování molekulární podobnosti. Otisky využívají reprezentace grafu molekulární struktury pomocí fragmentů. Současný trend je využívání poměrně úzké skupiny fragmentů. Důvodem je kromě obecně dobrých výsledků této skupiny i znalost chování takto definované podobnosti. Zároveň však existuje velký prostor pro optimalizaci použitých fragmentů dle zadaného dotazu a prohledávané databáze.

Cílem práce je návrh a implementace modelu, jenž by umožnil zachytit molekulární podobnost modelovanou pomocí různých skupin fragmentů. Model by měl být navržen s ohledem na jeho následnou analýzu, vysvětlení podobnostních vztahů molekul a možná rozšíření v budoucnu. Součástí práce pak bude nejen samotná implementace modelu a jeho analýza, ale i jeho vyhodnocení na reálných datových sadách a porovnání s vybranými přístupy strojového učení.
Seznam odborné literatury
[1] Jean-Loup Faulon, Andreas Bender. Handbook of Chemoinformatics Algorithms. Chapman and Hall/CRC; 1 edition, April 21, 2010
[2] Andrew R. Leach, V.J. Gillet. An Introduction to Chemoinformatics. Springer, October 12, 2007
[3] Sereina Riniker, Gregory A Landrum. Open-source platform to benchmark fingerprints for ligand-based virtual screening, Journal of Cheminformatics, 2013
[4] Petr Škoda, David Hoksza. Exploration of Topological Torsion Fingerprints, BIBM Workshop on Health Informatics and Data Science (HI-DS), Washington, USA, IEEE, 2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK