Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posttraumatický růst u zdravotnických záchranářů
Název práce v češtině: Posttraumatický růst u zdravotnických záchranářů
Název v anglickém jazyce: The Posttraumatic Growth of the Paramedics
Klíčová slova: Posttraumatický růst|trauma|copingové strategie|zdravotnický záchranář
Klíčová slova anglicky: Posttraumatic growth|trauma|coping strategies|paramedic
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2018
Datum zadání: 20.11.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá tématem posttraumatického růstu u záchranářů v rámci ZZS. Teoretická část práce pojednává o modelech posttraumatického rozvoje a o faktorech, které proces posttraumatického rozvoje ovlivňují. Posttraumatický rozvoj, někdy také posttraumatický růst (posttraumatic growth) je charakterizován základním paradoxem: člověk přeživší výrazné trauma zažívá ztrátu něčeho osobně významného, avšak po určité době může dojít k uvědomění si zisku něčeho nového a hodnotného. Diplomová práce taktéž představí povolání zdravotnického záchranáře a psychologické aspekty tohoto povolání. Bude se věnovat pozitivním dopadům traumatické události na osobnost jedince. Popisuje proces posttraumatického rozvoje, který vede k dosažení pozitivních změn. Práce se taktéž pokusí zmapovat copingové strategie, které mohou být ve vztahu s posttraumatickým růstem.

Empirické část práce se zaměří na posttraumatický růst v rámci výkonu povolání, zda události, kterým musí čelit ve svém zaměstnání, ovlivňují i následný vývoj vlastností a charakteristik osobnost a celkový pohled na život. Empirická část bude založena na předložení dvou dotazníků (základním dotazníkem by byl PGTI-CZ) záchranářům, v optimálním případě by toto dotazníkové šetření bylo doplněno o rozhovory s několika záchranáři, popřípadě psychology či peery, kteří spolupracují s těmito složky.

Diplomová práce a výsledky zjištěné z empirické části by mohly sloužit k efektivnější péči o zdravotní záchranáře a vytvořit pro ně programy k účinnému vypořádání se s událostmi, se kterými se přicházejí do kontaktu.
Seznam odborné literatury
Ford, J. D.; Grasso, D. J.; Elhai, J. D. (2015). Posttraumatic stress disorder: Scientific and professional dimension. Oxford: Elsevier.

Joseph, S., & Linley, P. A. (2008). Trauma, recovery, and growth: positive psychological perspectives on posttraumatic stress. Hoboken, N.J.: John Wiley.

Mareš, J. (2012). Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada.

Ogińska-Bulik, N., & Kobylarczyk, M. (2015). Relation between resiliency and post-traumatic growth in a group of paramedics: the mediating role of coping strategies. Int J Occup Med Environ Health, 28(4), 707-719.

Stephen, J. (2017). Co nás nezabije...: možnosti posttraumatického růstu. Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK