Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Runy a jejich funkce ve vybrané staroseverské literatuře
Název práce v češtině: Runy a jejich funkce ve vybrané staroseverské literatuře
Název v anglickém jazyce: Runes and its function in selected Old Norse works
Klíčová slova: Runy, staroseverský, ságy
Klíčová slova anglicky: Runes, Old Norse, sagas
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 26.05.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z vybraných staroseverských pramenů a klade si za cíl postihnout funkci a užití run v různých dílech.
Seznam odborné literatury
STURLUSON, Snorri. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha 1988. Odeon. Překl. Helena Kadečková;
Edda. Praha 2004. Argo. Překl. Ladislav Heger;
Sága o Egilovi, Sága o Bosim a Herraudovi

Sekundární zdroje:
CLOVER, Carol J.; LINDOW, John. Old Norse-Icelandic Literature: A critical guide. Canada 2005. Published by University of Toronto Press.;
ROSS, Clunies Margaret. The Cambridge Introduction to The Old Norse-Icelandic Saga. Cambridge 2010. Published by Cambridge University Press.;
HEMPL, George. The Origins of the Runes. Published by University of Illinois Press. Source: The Journal of Germanic Philology, Vol. 2, No. 3 (1899), pp. 370-374;
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will focus on the function of runes in selected Old Norse sources and its role
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK