Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení kvality fyzického habitatu jako podklad pro návrh revitalizace Klíšského potoka
Název práce v češtině: Hodnocení kvality fyzického habitatu jako podklad pro návrh revitalizace Klíšského potoka
Název v anglickém jazyce: Assessment of physical habitat quality as a basis for restoration of the Klíšský Brook
Klíčová slova: hydromorfologie, fluviálně-morfologické charakteristiky, trasa koryta, příbřežní zóna, údolní niva, revitalizace, revitalizační efekt
Klíčová slova anglicky: hydromorphology, fluvial-morphological characteristics, channel route, riparian belt, flood plain, restoration, restoration efect
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2019
Datum zadání: 25.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Ekohydrologie a revitalizace vodních toků
Fluviální procesy
Předběžná náplň práce
Cílem práce je fzyicko-geografický průzkum povodí drobného vodní toku, zhodnocení aktuální stavu říční sítě, diverzity fyzického habitatu, stupně antropogenní modifikace a návrh konkrétních revitalizačních opatření ve zvoleném úseku na základě předchozího průzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK