Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Solovay-Strassenov test prvočíselnosti
Název práce v jazyce práce (slovenština): Solovay-Strassenov test prvočíselnosti
Název práce v češtině: Solovay-Strassenův test prvočíselnosti
Název v anglickém jazyce: Solovay-Strassen primality test
Klíčová slova: Jacobiho symbol, Solovay-Strassenov test, kvartický symbol
Klíčová slova anglicky: Jacobi symbol, Solovay-Strassen test, quartic symbol
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: Ing. Tomáš Vávra, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Solovay-Strassenův test je pravděpodobnostní test prvočíselnosti založený na výpočtu hodnoty Jacobiho symbolu. Cílem bakalářské práce bude zpracovat jeho základní vlastnosti včetně odhadu pravděpodobnosti pomocí Bayesovy věty. Studentka se dále pokusí o jeho zobecnění na test využívající kvartické mocninné symboly a vysvětlí, proč takové zobecnění je nebo není možné.
Seznam odborné literatury
K. Conrad, The Solovay-Strassen test, online (http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/ugradnumthy/solovaystrassen.pdf)
K. Ireland, M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, 2nd edition, GTM 84
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK