Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace raných planetárních atmosfér plazmatem o vysoké hustotě energie a jejich důsledky na rané globální klima
Název práce v češtině: Transformace raných planetárních atmosfér plazmatem o vysoké hustotě energie a jejich důsledky na rané globální klima
Název v anglickém jazyce: High energy density plasma - induced transformations of early planetary atmospheres and their impact on early global climate
Klíčová slova: Rázová vlna, plazma, Paradox slabého mladého Slunce, planetární atmosféry
Klíčová slova anglicky: Shock wave, plasma, faint young Sun paradox, planetary atmospheres
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: Judit E. Šponerová, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V souvislosti s vysokou četností impaktů meziplanetární hmoty na ranou Zemi či elektrickými výboji v na aerosoly bohaté rané atmosféře mohlo docházek k produkci velkého množství skleníkových plynů, které mohly sehrát úlohu při zachování teplého klimatu na rané Zemi v případě absence oxidu uhličitého absorbovaného v oceánech po jejich kondenzaci z přehřáté vodní páry snad v době před 4,35 miliardami let. Oxid uhličitý byl následně imobilizován v uhličitanech a zpětné ovolnění do atmosféry bylo možno jedině ve spojitosti s deskovou tektonikou, jejíž existence a míra dynamiky je v případě rané Země stále předmětem diskuzí. Skleníkovým plynem však je například také oxid dusný vznikající v plazmochemických procesech. Jakými procesy vznikal a do jaké míry mohl zastoupit oxid uhličitý v atmosféře je výzkumným tématem navrhované bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK