Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity
Název práce v češtině: Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity
Název v anglickém jazyce: Heavy snowfall in Czechia and snowfall extremity evaluation
Klíčová slova: silné sněžení, index extremity
Klíčová slova anglicky: heavy snowfall, extremity evaluation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 10.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2020
Oponenti: Mgr. Ondřej Nedělčev
 
 
 
Seznam odborné literatury
Squires, M. F., Lawrimore, J. H., Heim Jr., R. R., Robinson, D. A., Gerbush, M. R., Estilow, T. W., 2014: The Regional Snowfall Index. BAMS, 95, 1835–1848.
Changnon, S. A. et Changnon, D., 2006: A Spatial and Temporal Analysis of Damaging Snowstorms in the United States. Natural Hazards, 37, 373–389.
Müller, M., 2016: Blizardy a sněhové bouře. Geografické rozhledy, 25, č. 4, 2-3.
Předběžná náplň práce
Práce má za cíl vytvořit rešerši příčin silného sněžení se zaměřením na území Česka a metod použitelných pro hodnocení extremity sněžení. Na základě literatury a dostupných dat bude sestaven seznam případů silného sněžení v Česku, z nichž vybrané případy budou podrobněji analyzovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK