Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv tlakového přetížení na vyvíjející se myokard.
Název práce v češtině: Vliv tlakového přetížení na vyvíjející se myokard.
Název v anglickém jazyce: The effect of pressure overload on developing heart.
Klíčová slova: Neonatální myokard, Fibróza, Remodelace srdce, Hypertrofie myokardu, Gap junction, Arytmie
Klíčová slova anglicky: Neonatal myocardium, Fibrosis,Heart remodeling, Hypertrophic myocardium, Gap junction, Arrhythmias
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Časné postnatální období hraje významnou roli ve vývoji srdce a kardiovaskulárního systému. Výrazný vzestup hemodynamické zátěže po narození vede k růstu a diferenciaci srdeční tkáně. Díky tomu myokard v neonatálním období vykazuje specifickou odpověď na patologické stimuly. V dospělém organismu dochází v důsledku tlakového přetížení k vývoji srdeční hypertrofie. V krátkém úseku po narození si však myokard ponechává proliferační schopnost z prenatálního vývoje, která může být dále navýšena v reakci na vyšší tlakovou zátěž. Cílem práce bude shrnout poznatky o vlivu tlakového přetížení na vyvíjející se myokard a zaměřit se na následný rozvoj specifických změn na úrovni srdce a kardiovaskulárního systému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The early postnatal period plays important role in heart and cardiovascular system development. The substantial increase of hemodynamic load after birth results in rapid growth and differentiation of cardiac tissue. Therefore, neonatal myocardium is characterized by specific reaction to the pathological stimuli. In adult heart, the pressure overload results to cardiac hypertrophy development. However, for the short period after the birth, the cardiac tissue possesses higher proliferative activity which could be further increased as reaction to the pressure overload. The project aims to outline current knowledge about the effect of pressure overload on developing myocardium and focused to the specific changes of heart and cardiovascular system.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK