Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich
Název práce v češtině: Směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich
Název v anglickém jazyce: Causal objections to a bill of exchange and a promissory note, their types and proceedings related to them
Klíčová slova: směnka, kauzální námitky, směnečný platební rozkaz
Klíčová slova anglicky: bill of exchange, causal objections, bill of exchange payment order
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2020
Datum a čas obhajoby: 13.01.2020 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 210, 210
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2020
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK