Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rychlost sekvestrace uhlíku v půdách kamenolomů
Název práce v češtině: Rychlost sekvestrace uhlíku v půdách kamenolomů
Název v anglickém jazyce: Rate of soil organic carbon sequestration in stone quarries
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 04.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je stanovit rychlost sekvestrace uhlíku a jeho zásobu v půdách kamenolomů pod různými typy vegetace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK