Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace úmrtnosti na nejdůležitější nemoci oběhové soustavy v Česku
Název práce v češtině: Regionální diferenciace úmrtnosti na nejdůležitější nemoci oběhové soustavy v Česku
Název v anglickém jazyce: Regional differentiation of mortality from the most important diseases of the circulatory system in Czechia
Klíčová slova: úmrtnost, kardiovaskulární nemoci, okresy, typologie, Česko
Klíčová slova anglicky: mortality, cardiovascular diseases, districts, typology, Czechia
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: RNDr. Kateřina Brázová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce nejdříve uvede do problematiky této skupiny nemocí a následně se zabývá jejich příčinami a prevencí. Poté se práce věnuje hlavní náplni a to vývoji úmrtnosti na tyto choroby na celostátní úrovni a v souboru okresů Česka. V závěru pak představí typologii okresů z hlediska vybraných úmrtnostních charakteristik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK