Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Proměny regionálního obrazu Turecka: analýza faktorů geografické polarizace země
Název práce v češtině: Proměny regionálního obrazu Turecka: analýza faktorů geografické polarizace země
Název v anglickém jazyce: Changing geographical pattern of Turkey: The Analysis of factors determining country´s polarization
Klíčová slova: Turecko, sociálně ekonomický vývoj, regionální rozdíly, diferenciace, geografická polarizace
Klíčová slova anglicky: Turkey, social and economic development, regional inequalities, differentiation, space polarization
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2018
Datum zadání: 06.12.2018
Zásady pro vypracování
Vybrané kapitoly se sociálně ekonomické geografie Asie
Seznam odborné literatury
Gezici, F., Hewings, G. (2003, 2007): Spatial Analysis of Regional Inequalities in Turkey
Murat Kirdar, Sirin Saracoglu (2007): Migration and Regional Convergence: An Empirical Investigation for Turkey
Metin ÖZASLAN, Bülent DINCER, Hüseyin ÖZGÜR (2006): Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-Economic Development Index
Meltem Ucal, Mehmet Hüseyin Bilgin, Alfred A. Haug (2014): Income Inequality and FDI: Evidence with Turkish Data
Jülide Yildirim, Nadir Öcal, Süheyla Özyildirim (2009): Income Inequality and Economic Convergence in Turkey: A Spatial Effect Analysis
Předběžná náplň práce
Cílem práce je charakterizovat a dokumentovat proměny regionálního obrazu Turecka v posledních desetiletích. Základem bude analýza vývoje regionální sociálně ekonomické diferenciace Turecka, jež by měla potvrdit polarizaci země.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective is to characterize and document changing space patterns of Turkey in recent decades. The analysis will be based on statistical survey of the regional socio-economic differentiation development of Turkey, which should confirm the expected polarization of the country.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK