Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvyšování odolnosti rostlin vůči suchu metodami primingu: role změn antioxidační kapacity
Název práce v češtině: Zvyšování odolnosti rostlin vůči suchu metodami primingu: role změn antioxidační kapacity
Název v anglickém jazyce: Increasing plant drought resistance by priming methods: the role of antioxidant capacity changes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 18.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Náplň práce bude upřesněna po dohodě se studentem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK