Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah velikosti genomu mykobionta s ekologickou strategií lišejníků
Název práce v češtině: Vztah velikosti genomu mykobionta s ekologickou strategií lišejníků
Název v anglickém jazyce: Relationship between the genome size of mycobiont and ecological strategy of lichens
Klíčová slova: funkční znaky, průtoková cytometrie, r a K strategie, substráty
Klíčová slova anglicky: flow cytometry, functional traits, r and K strategy, substrates
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 16.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2022
Oponenti: doc. Jan Vondrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat vztahem velikosti genomů mykobiontů lišejníků s jejich ekologií. Velikost genomu bude měřena pomocí průtokové cytrometrie (přístroj FACS). V případě ekologie budou analazovány r a K-strategie společně s třemi základními typy substrátů, na nichž lišejníky rostou (saxikolní, epifytický, terestrický). Za pomoci literatury a zkušeností z terénu budou vybrány druhy raných sukcesních stádií, blížící se charakterem definici r-strategie, a dále druhy rostoucí pomalu v dlouhodobě stabilních biotopech, které je možné označit za K-stratégy. Zároveň budou upřednostňovány vzájemně nepříbuzné taxony. Součástí práce bude také analýza vztahu velikosti genomu s vybranými funkčními znaky (např. typ stélky, velikost spór, typ rozmnožování), které by mohly s velikostí genomu významně souviset. Přestože hledání spojitosti ekologie s velikostí genomu je poměrně dlouho zpracovávaným tématem u cévnatých rostlin, prvoků i jiných organismů, s lišejníky doposud podobný výzkum nebyl proveden, a tudíž neexistuje na toto téma jediná publikace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study is focused on the relationship between the size of lichen mycobiont and its ecology. The genome size will be measured by the flow cytometry. R and K-strategies as well as prefered substrate (saxicolous, epiphytic, terricolous) represent main ecological variables. The analysis of genome size and functional traits is also a part of the study. Although relationships between ecology and genome size have been studied in vascular plants and other organisms, there is no literature available for lichenized fungi and the topic is completely new.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK