Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Choroby spôsobené vdychovaním azbestového prachu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Choroby spôsobené vdychovaním azbestového prachu
Název práce v češtině: Nemoci způsobené vdechováním asbestového prachu
Název v anglickém jazyce: Diseases caused by inhalation of asbest dust
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 16.11.2018
Datum a čas obhajoby: 30.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2020
Oponenti: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK