Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přepínání fenotypů a diferenciace buněk u kvasinky Cryptococcus neoformans
Název práce v češtině: Přepínání fenotypů a diferenciace buněk u kvasinky Cryptococcus neoformans
Název v anglickém jazyce: Phenotypic switching and cell differentiation in yeast Cryptococcus neoformans
Klíčová slova: Cryptococcus neoformans, přepínání fenotypů, titánské buňky, diferenciace buněk, virulence, Vad1, Rim101, Usv101, RAM
Klíčová slova anglicky: Cryptococcus neoformans, phenotypic switching, titan cells, cell differentiation, virulence, Vad1, Rim101, Usv101, RAM
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 16.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude věnována diferenciaci buněk při fenotypovém přepínání u kvasinek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK