Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výběr písní k progresivnímu systému intonačních prvků v hudební výchově na I. stupni základní školy
Název práce v češtině: Výběr písní k progresivnímu systému intonačních prvků v
hudební výchově na I. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: A Selection of Songs for a Progressive System of Intonation in Music Instruction for the Lower
Grades of Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK