Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Quantitative vessel parameters of broadleaves as a tool for reconstruction of physical geographical processes
Název práce v češtině: Kvantitativní parametry cév listnáčů jako nástroj pro rekonstrukci fyzickogeografických procesů
Název v anglickém jazyce: Quantitative vessel parameters of broadleaves as a tool for reconstruction of physical geographical processes
Klíčová slova: anatomie dřeva, Betula pendula, céva, dendrochronologie, disturbance, lužní les, Quercus robur, svahové pohyby
Klíčová slova anglicky: Betula pendula, dendrochronology, disturbances, floodplain forest, mass-movement, Quercus robur, vessel, wood anatomy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2018
Datum zadání: 24.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:24.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK