Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv bisfenolu S na vybrané markery meiotického zrání prasečích oocytů
Název práce v češtině: Vliv bisfenolu S na vybrané markery meiotického zrání prasečích oocytů
Název v anglickém jazyce: Bisphenol S influence on selected markers of meiotic maturation of porcine oocytes
Klíčová slova: Oocyt, meiotické zrání, bisfenol S, bisfenol A
Klíčová slova anglicky: Oocyte, meiotic maturation, bisphenol S, bisphenol A
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 16.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studentka se bude věnovat podrobnému studiu vlivu vybraných endokrinních disruptorů na meiotické zrání savčích oocytů in vitro. Vyhodnocen bude vliv na vlastní průběh meiotického zrání. Následovat budou experimenty zaměřené na zmapování změn v expresi a lokalizaci zvolených proteinových markerů meiotického zrání v přítomnosti endokrinních disruptorů. Studována bude souvislost těchto změn s mechanismem utváření významných cytoskeletálních struktur.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK