Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika diferenciace kvasinkových kolonií: Nové přístupy
Název práce v češtině: Dynamika diferenciace kvasinkových kolonií: Nové přístupy
Název v anglickém jazyce: Dynamics of yeast colony differentiation: New approaches
Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae, diferenciace kolonií, de-diferenciace, Ato1p, optogenetika, míchané kolonie, EL222, modré světlo
Klíčová slova anglicky: Saccharomyces cerevisiae, cololy differentiation, de-differentiation, Ato1p, optogenetics, mixed collony, EL222, blue light
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 15.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Libuše Váchová, CSc.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat dynamiku diferenciace a de-diferenciace specifických buněk kvasinkových kolonií a připravit optogenetický systém, který bude následně využit pro studium diferenciace. První část práce bude zaměřena na analýzu schopnosti U buněk kvasinkových kolonií dediferencovat, resp. ztratit specifické proteinové markery, případně získat markery L buněk kolonií a paralelně na analýzu schopnosti L buněk kolonií diferencovat (získat specifické markery) U buněk. V této části budou využity kromě mikrobiologických mětod, především metody analýzy ultrastruktury kolonií (řezy) kombinované s fluorescenční i wide-field mikroskopií. De-diferenciace a re-diferenciace tak bude monitorována v prostoru i v čase. V druhé části se student zaměří na přípravu plasmidů nesoucích komponenty vybraného optogenetického systému pro vnesení tohoto systému do genomu Saccharomyces cerevisiae a na následnou analýzu funkčnosti systému v koloniích. Při přípravě budou využity metody molekulární biologie a genového inženýrství (např. isolace plasmidů, PCR, elektroforéza, štěpení restrikčními endonukleásami a ligace) a metody manipulace kvasinkových buněk (např. transformace).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK