Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Depozice kompozitních nanočástic pomocí plynově agregačního zdroje
Název práce v češtině: Depozice kompozitních nanočástic pomocí plynově agregačního zdroje
Název v anglickém jazyce: Deposition of composite nanoparticles by means of gas aggregation source
Klíčová slova: kompozitní nanočástice, plynově agregační zdroj
Klíčová slova anglicky: Composite nanoparticles, gas aggregation source
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Řešitel:
Datum a čas obhajoby: 30.09.2019 00:00
Konzultanti: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Předmětem tohoto projektu je studium vzniku a vlastností dvojsložkových kompozitních kovových nanočástic. Ty budou připravovány pomocí nově zkonstruovaného plynově agregačního zdroje, který využívá dva magnetrony v šípovém uspořádání agregační komory. Toto uspořádání umožňuje nezávisle regulovat jak napětí přiváděné na oba magnetrony, tak i jejich polohu v agregační komoře. Bude provedena celková charakterizace tohoto zdroje. Nejprve bude měřena depoziční rychlost částic za různých depozičních podmínek (tlak, proud magnetronem, poloha magnetronů) pomocí krystalového měřiče (QCM) s každým z magnetronů zvlášť, poté s oběma zároveň s cílem najít optimální podmínky pro efektivní tvorbu nanočástic. Následně budou částice za vybraných depozičních podmínek deponovány na různé substráty pro následnou strukturní (SEM) a chemickou analýzu (XPS, EDX).
Seznam odborné literatury
[1] H. Haberland, M. Karrais, M. Mall, Y. Thurner, J. Vac. Sci. Technol. A Vacuum, Surfaces, Film. 10 (1992) 3266–3271.
[2] M. Drabik, A. Choukourov, A. Artemenko, O. Polonskyi, O. Kylian, J. Kousal, L. Nichtova, V. Cimrova, D. Slavinska, H. Biederman, J. Phys. Chem. C. 115 (2011) 20937–20944.
[3] O. Kylián, V. Valeš, O. Polonskyi, J. Pešička, J. Čechvala, P. Solař, A. Choukourov, D. Slavínská, H. Biederman, Mater. Lett. 79 (2012) 229–231.
[4] A. Shelemin, O. Kylián, J. Hanuš, A. Choukourov, I. Melnichuk, A. Serov, D. Slavínská, H. Biederman, Vacuum. 120 (2015) 162–169.
[5] M. Drábik, A. Serov, O. Kylián, A. Choukourov, A. Artemenko, J. Kousal, O. Polonskyi, H. Biederman, Plasma Process. Polym. 9 (2012) 390–397.
[6] P. Solař, I. Melnichuk, a. Artemenko, O. Polonskyi, O. Kylián, a. Choukourov, D. Slavínská, H. Biederman, Vacuum. 111 (2015) 124–130.
[7] A. Vahl, J. Strobel, W. Reichstein, O. Polonskyi, T. Strunskus, L. Kienle, F. Faupel, Nanotechnology. 28 (2017) 175703.
[8] P. Solař, O. Polonskyi, A. Olbricht, A. Hinz, A. Shelemin, O. Kylián, A. Choukourov, F. Faupel, H. Biederman, Sci. Rep. 7 (2017) 8514.
[9] D. Llamosa, M. Ruano, L. Martínez, A. Mayoral, E. Roman, M. García-Hernández, Y. Huttel, Nanoscale. 6 (2014) 13483–13486.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK