Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekonštrukcia mesta Prievidza zo starých fotografií
Název práce v jazyce práce (slovenština): Rekonštrukcia mesta Prievidza zo starých fotografií
Název práce v češtině: Rekonstrukce města Prievidza ze starých fotografií
Název v anglickém jazyce: Reconstruction of Prievidza city from old photographs
Klíčová slova: rekonstrukce, vizualizace, staré fotografie, město Prievidza, 3D model, virtuální prohlídka, SketchUp, Lumion, Kuula
Klíčová slova anglicky: reconstruction, visualization, old photographs, Prievidza city, 3D model, virtual tour, SketchUp, Lumion, Kuula
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2018
Datum zadání: 08.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: Ing. Miroslav Čábelka
 
 
 
Seznam odborné literatury
Gill, L., Lange, E. (2015): Getting virtual 3D landscapes out of the lab, Computers, Environment and Urban Systems, 54, 356-362,https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.09.012
Hanke, K., Moser, M., Rampold, R.. (2015). Historic photos and TLS data fusion for the 3D reconstruction of a monastery altar ensemble. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XL-5/W7. 201-206.https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-201-2015
Kalisperakis, I, Rova, M., Petsa, E., Karras, G.E. (2003): On Multi-Image Reconstruction from Historic Photographs.. XIX CIPA Symposium, Antalya, Turkey, 30 September - 4 October 2003.
Zlatanova, S., Tempfli, K. (2000): Modelling for 3D GIS: Spatial Analysis and Visualisation through the Web. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing Vol. XXXIII, XIXth Congress ISPRS, Amsterdam, 2000.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je tvorba 3D modelu města Prievidza ze starých fotografií a možnosti jeho prezentace na internetu. Součástí práce bude analýza možných webových aplikací pro prezentaci prostorových modelů. Na základě této analýzy budou vybrány 3 aplikace, které budou prakticky testovány.
Dílčí cíle jsou následující:
1. Literární rešerše věnující se problematice prostorové rekonstrukce měst a možnosti prezentace modelů na internetu
2. Tvorba 3D modelu města a jeho vizualizace
3. Analýza aplikací pro prezentaci 3D modelů na internetu
4. Vizualizace výsledného 3D modelu na internetu ve vybraných aplikacích

Seznam odborné literatury:

Gill, L., Lange, E. (2015): Getting virtual 3D landscapes out of the lab, Computers, Environment and Urban Systems, 54, 356-362,https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.09.012

Hanke, K., Moser, M., Rampold, R.. (2015). Historic photos and TLS data fusion for the 3D reconstruction of a monastery altar ensemble. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XL-5/W7. 201-206.https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-201-2015

Kalisperakis, I, Rova, M., Petsa, E., Karras, G.E. (2003): On Multi-Image Reconstruction from Historic Photographs.. XIX CIPA Symposium, Antalya, Turkey, 30 September - 4 October 2003

Zlatanova, S., Tempfli, K. (2000): Modelling for 3D GIS: Spatial Analysis and Visualisation through the Web. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing Vol. XXXIII, XIXth Congress ISPRS, Amsterdam, 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK