Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba 3D modelů objektů z dat UAV
Název práce v češtině: Tvorba 3D modelů objektů z dat UAV
Název v anglickém jazyce: Creating 3D models by a UAV
Klíčová slova: UAV, fotogrammetrie, 3D model
Klíčová slova anglicky: UAV, Photogrammetry, 3D model
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 09.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2019
Oponenti: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
KRAUS, K. (2007): Photogrammetry: geometry from images and laser scans. Walter de Gruyter, Berlin, 459 p.
LUHMANN, T. et al. (2006): Close range photogrammetry: principles, techniques and applications. Whittles Publishing, Dunbeath, 510 p.
EISENBEISS, H. (2011): The Potential of Unmanned Aerial Vehicles for Mapping. Photogrammetric Week '11, Wichmann/VDE Verlag, Belin & Offenbach, 135 – 145.
COLOMNIA, I., MOLINA, P. (2014): Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 21, 79−97
TICHÝ, T., KARAS, J. (2016): Drony. Computer Press. Brno. ISBN 978-80-251-4874-7
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je tvorba 3D modelu objektu z dat UAV. Bude navržena vhodná metodika pro sběr vstupních dat – příprava a realizace letové mise. Z pořízených dat bude vytvořen 3D model objektu ve vybraných programech, porovnána bude i přesnost těchto modelů.
Dílčí cíle jsou následující:
I. Literární rešerše týkající se používaných programů pro tvorbu 3D modelů z dat UAV.
II. Literární rešerše týkající se problematiky pořizování a zpracování dat UAV.
III. Navržení vhodné metodiky pro správnou letovou misi.
IV. Pořízení dat vybraného objektu pomocí UAV pro tvorbu 3D modelu.
V. Tvorba 3D modelu ve vybraných programech.
VI. Hodnocení přesnosti výsledných modelů a vzájemné srovnání s programem Photoscan.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK