Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha buněčné senescence v karcinogenezi a stárnutí mozku
Název práce v češtině: Úloha buněčné senescence v karcinogenezi a stárnutí mozku
Název v anglickém jazyce: The role of cellular senescence in carcinogenesis and aging of the brain
Klíčová slova: glioblastom, neurodegenerativní choroby, zánět,
Klíčová slova anglicky: glioblastoma, neurodegenerative diseases, inflammation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 15.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je literární rešerše shrnující současné poznatky o úloze buněčné senescence v rozvoji patologií mozkové tkáně spojené se stárnutím organismu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK