Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantifikace prokalcitoninu v lidském séru pomocí afinitních nosičů a hmotnostní spektrometrie
Název práce v češtině: Kvantifikace prokalcitoninu v lidském séru pomocí afinitních nosičů a hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Quantification of procalcitonin in human serum by affinity surfaces and mass spectrometry
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, funkcionalizované povrchy, MALDI, prokalcitonin, kvantifikace
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.07.2020
Oponenti: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Příprava afinitních povrchů pomocí depozičního zařízení pro nabohacení prokalcitoninu z lidského séra. Následná hmotnostně spektrometrická analýza a kvantifikace prokalcitoninu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK