Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Stanovení olova a zinku v krvi sýkor koňader
Název práce v češtině: Stanovení olova a zinku v krvi sýkor koňader
Název v anglickém jazyce: Determination of lead and zinc in great tits blood
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, těžké kovy, sýkora koňadra
Klíčová slova anglicky: inductively coupled plasma mass spectrometry, blood, heavy metals, great tits
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2018
Datum zadání: 14.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2020
Oponenti: RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Stanislav Musil, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na stanovení vybraných kovů v krvi a peří sýkor koňader. Práce je řešena v rámci rozsáhlejšího výzkumného projektu, podpořeného mimo jiné i Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Již první publikované výsledky vzbudily významný mediální ohlas. Bližší informace poskytnu v laboratoři č. 103.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK