Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modulace interakcí interleukinů a jejich receptorů
Název práce v češtině: Modulace interakcí interleukinů a jejich receptorů
Název v anglickém jazyce: Modulation of interactions between interleukins and their receptors
Klíčová slova: skafold, cytokin, řízená evoluce proteinů, kvasinkový displej, DLS, MST, CD, teplotní stabilita, gelová permeační chromatografie
Klíčová slova anglicky: scaffold, cytokine, protein evolution, yeast display, DLS, MST, CD, thermal stability, gel permeation chromatography
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2018
Datum zadání: 29.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Oponenti: RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Pavel Mikulecký, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem studia je charakterizovat interakce mezi vybranými pro lékařské aplikace významnými interleukiny a jejich receptory a jejich cílená modulace proteiny specificky se k nim vážícím. Tyto proteiny bude student/ka navrhovat a vyvíjet metodami řízené evoluce z malých proteinových domén (scaffolds) známých z literatury ale hlavně vyvíjených v laboratoři. Podstatnou částí práce bude právě vývoj a komplexní biofyzikální charakterizace nových malých proteinových domén, scaffoldů. Inhibice interakcí mezi interleukiny a jejich receptory by potenciálně měla velký význam pro vývoj léčebných či diagnostických prostředků při autoimunitních poruchách. Termodynamické, kinetické a strukturní aspekty interakcí budou studovány pokročilými biofyzikálními technikami, sekvenční i strukturní bioinformatikou včetně krystalografie a počítačovým modelováním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK