Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stimuli - responsive nanoparticles with boronic ester linkages as a potential carrier for drug delivery
Název práce v češtině: Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv
Název v anglickém jazyce: Stimuli - responsive nanoparticles with boronic ester linkages as a potential carrier for drug delivery
Klíčová slova: trojblokové terpolymery, micely, kyselina fenylboronová, nosiče léčiv, fluorescence, rozptyl světla
Klíčová slova anglicky: triblock terpolymer, micelles, boronic acid, drug delivery, fluorescence, light scattering
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 15.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.07.2020
Oponenti: Ing. Adam Strachota, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude chemická modifikace ABC trojblokových terpolymerů pomocí diolů a fenylboronových kyselin. Vzniklé polymery budou obsahovat skupiny citlivé na vnější podněty. Z těchto vzorků budou následně připraveny nanočástice s cílenou funkcí a kontrolovatelnou morfologií. Dalším cílem bude solubilizace a uvolňování fluorescenčně a biologicky aktivních nískomolekulárních sloučenin. Studentka bude připravené nanosystémy charakterizovat pomocí rozptylových, mikroskopických a spektroskopických metod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK