Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Videomapping
Název práce v češtině: Videomapping
Název v anglickém jazyce: Videomapping
Klíčová slova: videomapping|projekce|visual augmented reality|veřejný prostor|scénografie|mixed reality|muzeologie|nová média|videoart|popularizace vědy|festival světel|digitální práva|postinternet|pohyblivý obraz|animace|motion graphics|Son et lumière|interaktivita|spektákl
Klíčová slova anglicky: videomapping|projection|visual augmented reality|public space|scenography|mixed reality|museology|new media|videoart|popularization of science|festival of light|digital rights|postinternet|moving image|animation|motion graphics|Son et lumière|interactivity|spectacle
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2017
Datum zadání: 15.05.2017
Datum a čas obhajoby: 31.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dita Malečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této bakalářské práci hodlám podrobit vzrůstající fenomén tzv. Videomappingu kunsthistorickému pohledu, což tvoří jisté novum, poněvadž teoretická reflexe přichází zatím spíše od samotných tvůrců. Práce se bude zabývat téměř výhradně exteriérovými projekcemi a v menších tématických okruzích představí určité typy přístupů na základě neformálních podobností. I s touto stránkou se práce v mezích možností vyrovná. Cílem bude podat kritickou analýzu možností tohoto relativně nového media a ostřeji položit hranici mezi uměním a popkulturním produktem.
Seznam odborné literatury
Kunsthistorická literatura FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH a David JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Druhé, rozšířené vydání. Přeložil Josef HRDLIČKA, přeložil Irena ELLIS, přeložil Jitka SEDLÁČKOVÁ, přeložil Jana HLÁVKOVÁ. Praha: Slovart, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7. MACEK, Petr. Barevnost fasád: průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. ISBN 978-80-87104-48-4. Teoretická literatura DARLEY, Andrew. VISUAL DIGITAL CULTURE. Surface play and spectacle in new media genres DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007. ISBN 978-80-903355-5 CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-260-2. KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 3. Praha: Torst, 2014. ISBN 978-80-7215-477-7. Odborné články Bimber, Oliver, et al. “Superimposing pictorial artwork with projected imagery.”ACM SIGGRAPH 2006 Courses. ACM, 2006. NAIMARK, Michael. "Spatial Correspondence in Motion Picture Display" (PDF). SPIE Proceedings, vol. 462, Optics and Entertainment, Los Angeles, 1984. RASKAR, Ramesh. "Spatially Augmented Reality" (PDF). Office of the Future. IWAR. Retrieved 21 September 2016 HAMILTN James R. The ‘Uncanny Valley’ and Spectating Animated Objects. Proceedings of the European Society of Aesthetics. http://www.eurosa.org/volumes/6/HamiltonESA2014.pdf Diplomové práce MUCHA, Jiří. Videomapping v diskurzu umění nových médií [online]. Brno, 2015 [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jana Horáková. Další literatura 518, Vladimir, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Bigg Boss, 2012. ISBN 978-80-86863-48-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK