Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakcia ľudských imunitných buniek s ultramalými nanočasticami
Název práce v jazyce práce (slovenština): Interakcia ľudských imunitných buniek s ultramalými nanočasticami
Název práce v češtině: Interakce lidských imunitních buněk s ultramalými nanočásticemi
Název v anglickém jazyce: Interaction of human immune cells with ultrasmall nanoparticles
Klíčová slova: primární monocyty, buněčné linie, diferenciace, makrofágy, cytokiny, cytotoxicita
Klíčová slova anglicky: primary monocytes, cell lines, differentiation, macrophages, cytokines, cytotoxicity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2018
Datum zadání: 14.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:02.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2021
Oponenti: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat vlivem ultramalých nanočástic (křemíkových, zlatých, ...) na imunitní buňky jako jsou monocyty a makrofágy, které budou použity v podobě buněčných linií leukemických buněk ale i v podobě primárních buněk. Po zavedení protokolu na izolaci monocytů/makrofágů z lidské periferní krve, bude následovat charakterizace jednotlivých buněčných typů (monocyty, makrofágy, dendritické buňky) pomocí různých metod (průtoková cytometrie, fluorescenční mikroskopie). Dále se bude sledovat chování těchto buněk z hlediska cytotoxicity na dané nanočástice, exkrece pro-zánětlivých a proti-zánětlivých molekul a možná aktivace makrofágů a dendritických buněk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK