Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Energetická kalibrace pionových spršek pro Future Circular Collider (FCC)
Název práce v češtině: Energetická kalibrace pionových spršek pro Future Circular Collider (FCC)
Název v anglickém jazyce: Energy calibration of pions for the Future Circular Collider (FCC)
Klíčová slova: FCC, kalibrace, kalorimetr
Klíčová slova anglicky: FCC, calibration, calorimeter
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2019
Datum zadání: 07.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2019
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Oponenti: Mgr. Martin Sýkora
 
 
 
Zásady pro vypracování
Future Circular Collider (FCC) je plánovaný budoucí téměř 100 km dlouhý urychlovač s těžišťovou energií až 100 TeV, který by mohl být vybudovaný kolem roku 2040 v laboratoři CERN. Naše skupina se zabývá designem systému kalorimetrů pro FCC-hh (proton-protonový urychlovač FCC). Student(ka) se seznámí s principy kalorimetru, obzvláště s měřením hadronových spršek. Cílem práce je provést energetickou kalibraci pro nasimulované svazky pionů. K vypracování bude použit softwarový balíček ROOT (C++), který se běžně využívá v částicové fyzice.
Seznam odborné literatury
R. Wigmans, Calorimetry: Energy Measurement in Particle Physics
ATLAS Collaboration, Results from a combined test of an electromagnetic liquid argon calorimeter with a hadronic scintillating-tile calorimeter, NIM A387 (1997)
http://root.cern.ch
Předběžná náplň práce
V laboratoři CERN se už teď dělají plány na dobu, až skončí fyzikální program na urychlovači HL-LHC. Jedna z možností je výstavba téměř 100 km dlouhý urychlovače s těžišťovou energií až 100 TeV- Future Circular Collider (FCC). Hlavní součástí tohoto projektu je proton-protonový urychlovač FCC-hh a návrh detektoru do tohoto prostředí. Naše skupina se zabývá designem systému kalorimetrů pro FCC-hh (proton-protonový urychlovač FCC). Student(ka) se seznámí s principy kalorimetru, obzvláště s měřením hadronových spršek. Cílem práce je provést energetickou kalibraci pro nasimulované svazky pionů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is now high time to plan projects at the CERN laboratory for the time after the physics programme of the HL-LHC collider is over. One of the option is a nearly 100 km long collider with centre-of-mass energies up to 100 TeV in Geneva area - Future Circular Collider (FCC). A proton-proton collider called FCC-hh is the main part of the project. The design of the detector for the FCC-hh experiment is one of the challenges. Our group is involved in the studies of the system of calorimeters for this project. The student will learn the basis of the calorimetery, especially the measurements of the hadrons in the calorimenters. The goal of the thesis is the energy calibration for the simulated single pions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK