Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terénní výuka z pohledu různých aktérů
Název práce v češtině: Terénní výuka z pohledu různých aktérů
Název v anglickém jazyce: Fieldwork education from perspectives of different actors
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: Bc. Ivana Jakouběová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2019
Oponenti: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je na základě literatury shrnout dosavadní poznatky o způsobech terénní výuky geografie, zejména její nejčastější formy, přínosy a omezení, a také její ukotvení v kurikulárních dokumentech. Praktická část práce má přinést konkrétní pohledy a zkušenosti s terénní výukou ve vybraných skupinách s různým vztahem ke vzdělávání, jako jsou například učitelé, žáci, vedení vzdělávacích zařízení a studenti pedagogicky zaměřených oborů. Šetření bude provedeno s pomocí kombinace více výzkumných metod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK