Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní vliv rodičů na výběr partnera
Název práce v češtině: Aktivní vliv rodičů na výběr partnera
Název v anglickém jazyce: Active parental influence on mate choice
Klíčová slova: rodičovský vliv, konflikt mezi rodiči a potomky, partnerský výběr, manipulační taktiky, domluvené sňatky
Klíčová slova anglicky: parental influence, parent-offspring conflict, mate choice, manipulation tactics, arranged marriages
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2018
Datum zadání: 13.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Partnerské preference ovlivňuje celá řada genetických, enviromentálních, kulturních a sociálních faktorů. Jednu z významných rolí hrají rodiče, jejichž vliv může být pasivní (např. dědění preferencí) nebo aktivní (např. zabraňování stýkání). Člověk je na rozdíl od ostatních sexuálně se rozmnožujících druhů specifický právě aktivním vlivem rodičů. Cílem navrhované práce je kriticky zhodnotit dosavadní studie z různých kultur s primárním zaměřením na aktivní vliv a faktory, které jej modulují. Dále budou představeny konkrétní manipulační taktiky rodičů (např. poskytnutí/neposkytnutí zdrojů) v závislosti na daném sociálním prostředí. Práce se bude v neposlední řadě z proximátního a ultimátního hlediska zabývat i otázkou, proč mají rodiče „zájem“ kontrolovat výběr partnera svých potomků a v čem se preference rodičů a jejich potomků rozcházejí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK