Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bedrest studie a využití jejich poznatků v ošetřovatelství založeném na důkazech
Název práce v češtině: Bedrest studie a využití jejich poznatků v ošetřovatelství založeném na důkazech
Název v anglickém jazyce: Bed-Rest Studies and use of their findings in the Evidence Based Nursing
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václava Otcová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Mgr. Růžena Hlavičková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK