Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv atmosférických srážek na otevírání prašníků
Název práce v češtině: Vliv atmosférických srážek na otevírání prašníků
Název v anglickém jazyce: The role of atmospheric precipitation in anther dehiscence
Klíčová slova: dehiscence prašníku, otevírání květu, déšť, rosa, Arabidopsis arenosa, Agrobacterium tumefaciens, transformace
Klíčová slova anglicky: anther dehiscence, flower opening, rain, dew, Arabidopsis arenosa, Agrobacterium tumefaciens, transformation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 16.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Oponenti: Mgr. Bc. Soňa Valuchová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Sledování vlivu simulovaného deště a rosy na průběh dehiscence prašníků Arabidopsis arenosa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK