Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krevní paraziti lesních kopytníků se zaměřením na rod Plasmodium
Název práce v češtině: Krevní paraziti lesních kopytníků se zaměřením na rod Plasmodium
Název v anglickém jazyce: Blood parasites (namely genus Plasmodium) of game ungulates
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 12.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nedávno bylo v Severní Americe zjištěno, že u volně žijících zástupců jelenovitých se vyskytují krevní paraziti rodu Plasmodium. Toto nečekané zjištění otvírá možnost zaměřit se na výskyt této skupiny parazitů i v podmínkách Evropy. Před započetím samotného studia této problematiky je však nutné udělat důkladnou rešerši zaměřenou na výskyt rodu Plasmodium (a případně dalších blízce příbuzných druhů krevních parazitů) u kopytníků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK