Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální chování a komunikace u laboratorního potkana a modely autismu
Název práce v češtině: Sociální chování a komunikace u laboratorního potkana a modely autismu
Název v anglickém jazyce: Social behavior and communication in a laboratory rat and autism models
Klíčová slova: potkan; ultrazvuková komunikace; sociální chování; autismus
Klíčová slova anglicky: rat; ultrasonic communication;social behavior;autism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 12.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2020
Oponenti: Mgr. Petra Málková
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Seminář z ekologie a etologie
Předběžná náplň práce
Práce bude literární rešerší, která bude pojednávat o těchto hlavních tématech:
Sociální chování u potkana laboratorního - základní prvky chování a metoodické přístupy k jeho hodnocení
Ultrazvuková komunikace potkanů - typy vokalizací a jejich význam
Modelování autismu u potkana
Deficity sociálního chování v modelech autismu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will be a literature review about the following topics:
Social behavior in the laboratory rat, main types of behavior, methodological approaches to the study of behavior
Ultrasonic communication, vocalization types and their importance
Rat autism models, deficits of social behavior in autism models
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK